Cá tráo mắt to (Bigeye Scad)


Cá tráo mắt to là một loài cá biển thuộc họ cá khế (Carangidae), bộ cá vược (Perciformes), lớp cá vây tia (Actinopterygii).

Read more ...

Cá mòi không răng (Chacunda Gizzard Shad)

Cá mòi không răng là một loài cá biển thuộc họ cá trích (Clupeidae), bộ cá trích (Clupeiformes), lớp cá vây tia (Actinopterygii).

Read more ...

Cá lưỡi trâu fillet

Cá lưỡi trâu (cá bơn, cá thờn bơn) tươi đã được làm sạch và fillet sẵn, giúp cho việc chế biến được gọn lẹ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Read more ...

Cá hồi chế biến sẵn

Cá hồi tươi tự nhiên đã được làm sạch, fillet, cắt khúc và xiên que sẵn, giúp cho việc chế biến được gọn lẹ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Read more ...

Tôm vỗ biển nông (Tôm mũ ni trắng)

Tôm vỗ biển nông hay còn gọi là Tôm mũ ni trắng, có tên tiếng Anh là Slipper lobster, Sand lobster; Tên khoa học là Thenus orientalis (Lund, 1793).

Read more ...

Cua xanh (Cua bùn)

Cua xanh có tên tiếng Anh là Indo-Pacific swamp crab, Serrated mud crab, Giant mud crab, Giant green crab; Tên khoa học là Scylla serrata (Forskal,1775).

Read more ...

Mực nang vân hổ (Mực nang tấm)

Mực nang vân hổ hay còn gọi ngắn gọn là mực nang, có tên tiếng Anh là Pharaoh cuttlefish, Large striped cuttlefish, Cuttlefish; Tên khoa học là Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831).

Read more ...

Mực lá

Mực lá có tên tiếng Anh là Bigfin reef squid, Broad squid, Oval squid, Whole squid; Tên khoa học là Sepioteuthis Lessoniana (Férussac, 1831).

Read more ...

Bạch tuộc sơ chế

Bạch tuộc tươi các loại đã được sơ chế, làm sạch sẵn, giúp cho việc chế biến được gọn lẹ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Read more ...

Mada kẽm sơ chế

Mada kẽm (Bạch tuộc kẽm) đã được sơ chế, làm sạch sẵn, giúp cho việc chế biến được gọn lẹ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Read more ...

Bạch tuộc tẩm bột

Bạch tuộc tươi các loại đã được làm sạch, cắt khúc và tẩm bột sẵn, giúp cho việc chế biến được gọn lẹ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Read more ...

Mada kẽm cuốn

Mada kẽm tươi ngon đã được làm sạch và cuốn que hoặc xiên que sẵn, giúp cho việc chế biến được gọn lẹ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Read more ...
Ăn hải sản tự nhiên là bảo vệ cho sức khỏe